Narzędzia do modelowania 3D | Rhinoceros

Rhinoceros 8

Odkryj nowe narzędzia do modelowania 3D - ShrinkWrap i SubD Creases oraz ulepszony przepływ pracy PushPull i nowe dane Grasshopper.

Kup licencjęlubWypróbuj
Rhinoceros 8 | Narzędzia do modelowania 3D

Narzędzia do modelowania 3D

Rhino jest łatwy w obsłudze, bardzo precyzyjny i pozwala stworzyć dowolne kształty. Właśnie dlatego korzystają z niego dziesiątki tysięcy projektantów, architektów, inżynierów, jubilerów i artystów. To program do modelowania 3D o najwyższej jakości dostępny za niezwykle niską cenę.

Wystarczy zacząć od rysunku, fotografii, modelu fizycznego lub samego pomysłu - Rhino dostarcza narzędzia do precyzyjnego wykonania każdego projektu. Przygotowuje go do renderingu, animacji, analizy inżynieryjnej lub produkcji.


Rhinoceros 8 | Zastosowanie Rhinoceros

Zastosowanie Rhinoceros

Rhino potrafi tworzyć, edytować, analizować, renderować, animować, przetwarzać krzywe, powierzchnie i bryły NURBS, nieograniczone w stopniu swojej złożoności i rozmiarze. Rhino obsługuje także siatki mesh oraz chmury punktów.

Program wykorzystywany jest w wielu branżach, m.in. we wzornictwie przemysłowym, konstrukcjach statków morskich i powietrznych, architekturze, mechanice, projektowaniu biżuterii oraz multimediach.


Rhinoceros 8 | Najważniejsze funkcje

Najważniejsze funkcje

  • Nieograniczone narzędzia do modelowania 3D w dowolnej formie. Modeluj dowolny kształt, jaki możesz sobie wyobrazić.
  • Dokładność w projektowaniu, prototypowaniu, inżynierii, analizie i produkcji.
  • Zgodność z pozostałym oprogramowaniem do projektowania, kreślenia, CAM, inżynierii, analizy, renderowania, animacji i ilustracji.
  • Odczytywanie i naprawa siatek oraz wymagających plików IGES.
  • Łatwość opanowania i obsługi programu, pozwala skupić się na projektowaniu i wizualizacji bez rozpraszania się trudnym oprogramowaniem.
  • Do uruchomienia programu nie jest wymagany żaden specjalny sprzęt. Działa sprawnie nawet na zwykłym laptopie.

Rhinoceros 8 | Grasshopper

Grasshopper

Graficzny edytor algorytmów ściśle powiązany z Rhinoceros 8, umożliwiający programistom i projektantom opracowanie algorytmów generowania form bez pisania kodu. Pozwala na tworzenie geometrii z niestandardowymi atrybutami, importowanie większej liczby formatów plików, kontrolowanie bloków, korzystanie z natywnych materiałów w trakcie wyświetlania, tworzenie kreskowań i adnotacji oraz wiele innych rozszerzonych przepływów pracy.Zarządzaj atrybutami obiektów Rhino bezpośrednio z Grasshopper.

RHINOCEROS 8 - ODKRYJ NOWOŚCI

Auto CPlanes

Automatyczne wyrównywanie do wybranej krzywej, powierzchni, powierzchni siatki lub podobiektu. Automatyczne CPlanes ułatwiają rysowanie na powierzchni obiektu.

Gymball

Widżet do manipulowania geometrią. Szybkie przesuwanie, obracanie, skalowanie, kopiowanie, wycinanie i wysuwanie geometrii bez wpisywania poleceń lub klikania przycisku na pasku narzędzi.

PushPull

Funkcja PushPull przyspiesza modelowanie, wykorzystując krzywe do dodawania lub usuwania objętości z istniejących powierzchni.

Inset

Wcięcie powoduje przesunięcie krawędzi do wewnątrz na powierzchni siatki, SubD lub poli-powierzchni.

ShrinkWrap

Tworzy wodoszczelną siatkę wokół otwartych lub zamkniętych siatek, geometrii NURBS, SubD i chmur punktów. Jest idealny do tworzenia siatek do druku 3D.

Załamania SubD

Dla projektantów, którzy muszą szybko odkrywać kształty organiczne, SubD jest nowym typem geometrii, który może tworzyć edytowalne, bardzo dokładne kształty. Nowością w SubD są zagniecenia, które tworzą element pomiędzy gładką i ostrą krawędzią.

Rhinoceros 8 | Rhino dla komputerów Mac

Rhino dla komputerów Mac

Oprogramowanie jest szybsze niż kiedykolwiek, działa natywnie zarówno na komputerach Apple Silicon, jak i Intel Mac, a także wykorzystuje technologię wyświetlania Apple Metal. Zbliżono interfejs użytkownika na Macu do jego odpowiednika na Windowsie.

Rhinoceros 8 | Układy okien

Układy okien

Dostosowywanie, zapisywanie, udostępnianie i przywracanie ulubionych układów interfejsu.

Rhinoceros 8 | Uniwersalna aplikacja

Uniwersalna aplikacja

Rhino for Mac działa natywnie na komputerach Apple Silicon i Intel Mac.

Rhinoceros 8 | Menadżer warstw

Menadżer warstw

Całkowicie przepisany menedżer warstw na Windows i Mac w tym wszystkie nowe funkcje. Warstwy mają znaczenie dla uporządkowanego modelu. Grupuj powiązane ze sobą obiekty i kontroluj części modelu, które przeglądasz, edytujesz, drukujesz, a nawet renderujesz w ten sam sposób. Możesz to zrobić w Rhino Layer Manager, kluczowej części interfejsu użytkownika Rhino.

Rhinoceros 8 | Renderowanie: Szybka informacja zwrotna

Renderowanie: Szybka informacja zwrotna

Zaktualizowany silnik Cycles pod kątem szybszego, akcelerowanego przez GPU raytracingu.

Style sekcji

To właściwość obiektów i warstw. Obejmuje ona ustawienia kreskowania, wypełnienia i granic. Płaszczyzny przycinania wykorzystują tę właściwość do tworzenia widoków przekrojów i rysunków modelu.

Przycinanie selektywne

Przycinanie pozwala przeciąć projekt, wyłączając wyświetlanie części modelu. Teraz, dzięki selektywnemu przycinaniu, można wybrać podzbiór obiektów i warstw do przycięcia. Można nawet ustawić niestandardową głębokość, aby odizolować określoną część.

Dynamiczne rysunki wektorowe

Generowanie dynamicznych rysunków 2D przekrojów i elewacji do wykorzystania podczas kreślenia.

Clipped Views

Używaj widoków przekrojów, które przycinają części modelu, aby zilustrować i przekazać szczegóły wnętrza. Rhino obsługuje przepływy pracy w celu szybkiego generowania widoków przekrojów.

Przekroje na potrzeby produkcji

Płaszczyzny przycinania mogą być używane do wyodrębniania sekcji modelu w celu wykorzystania ich w procesach prototypowania i produkcji, takich jak cięcie laserowe. Można również wyodrębnić fragmenty dużego modelu do produkcji przy użyciu routerów CNC lub drukarek 3D.

Rhinoceros 8 | Rendering: szybka informacja zwrotna

Rendering: szybka informacja zwrotna

Niezależnie od tego, czy jesteś architektem, projektantem, inżynierem czy artystą, Rendering w Rhino ożywia Twoje modele. Dzięki obszernej bibliotece materiałów, zaawansowanemu oświetleniu i sterowaniu kamerą, Rhino Render pomaga zaprezentować każdy kreatywny pomysł.

Rhinoceros 8 | Ulepszony interfejs renderowania

Ulepszony interfejs renderowania

Bardziej kompaktowe, wydajne i interaktywne zarządzanie i edycja.

Mapowanie UV

Edytor UV Rhino kontroluje sposób, w jaki tekstury materiałów owijają się wokół geometrii. Dopracuj mapowanie, aby uzyskać odpowiedni wygląd.

Tekstury proceduralne

Użytkownicy Rhinoceros mogą teraz korzystać z prawdziwych tekstur proceduralnych, które wykorzystują algorytmy zamiast obrazów bitmapowych.

Monochrome

Prosty i skuteczny sposób na przekazanie intencji projektowych, Monochrome łączy w sobie efekty białego studia i szkicu.

Rhinoceros 8 | Atrybuty obiektów

Atrybuty obiektów

Zarządzaj atrybutami obiektów Rhino do kreślenia, wyświetlania, renderowania, warstw i widoczności bezpośrednio z Grasshopper.

Rhinoceros 8 | Adnotacje

Adnotacje

Możesz zarządzać projektem i adnotacjami bezpośrednio w Grasshopper. Dokumentuj swój projekt za pomocą adnotacji, kreskowania i komponentów liniowych Grasshoppera.

Rhinoceros 8 | Bloki

Bloki

Definicje bloków z atrybutami obiektów i umieszczanie bezpośrednio w modelu. Można nawet importować bloki z innych plików. Grasshopper zachowuje wszystkie atrybuty obiektów i stosuje je do każdej nowej instancji bloku, usprawniając proces projektowania.

Rhinoceros 8 | Aktualizacje na żywo

Aktualizacje na żywo

Grasshopper ma teraz funkcję aktualizowania obiektów na żywo, dzięki czemu można aktualizować obiekty bez ich wcześniejszego usuwania.

Dane tekstowe

Grasshopper ma teraz komponent, który pozwala dodawać, zmieniać lub usuwać dane tekstowe użytkownika z dowolnego obiektu Rhino. Gwarantuje to, że niestandardowe dane tekstowe użytkownika są aktualne i sformatowane w wybrany sposób.

Rhinoceros 8 | Rodzaje linii

Rodzaje linii

Style krzywych z właściwościami wzoru, szerokości i zwężenia. Rozszerzone typy linii są przypisywane do krzywych, powierzchni, brył i nie tylko.

Rhinoceros 8 | RefitTrim

RefitTrim

Przekształca krawędź przyciętej powierzchni w krawędź nieprzyciętą, zachowując przy tym kształt tak dokładnie, jak to możliwe. Jest to przydatne, gdy potrzebne są powierzchnie wysokiej jakości, jak w projektowaniu np. w branży motoryzacji.

Zaokrąglanie powierzchni

Polecenia Surface Fillet w Rhino umożliwiają tworzenie zaokrągleń między dwiema powierzchniami lub powierzchnią i krzywą.

Rhinoceros 8 | Układy interfejsu

Układy interfejsu

Możliwość zapisywania i przywracania układów okien interfejsu oprogramowania,pozwala na szybką konfigurację pod indywidualne potrzeby.

Rhinoceros 8 | Nowe formaty plików

Nowe formaty plików

Teraz Rhnoceros obsługuje eksport USD, glTF, E57 w Rhino for Mac, dynamiczne bloki w DWG.

Narzędzia przekrojów

SectionTools tworzy dynamiczne przekroje i rysunki, umożliwiając nowe procesy modelowania, kreślenia i produkcji. Teraz jest częścią Rhino i wykorzystuje nowe funkcje przycinania i sekcjonowania, takie jak Section Styles i Selective Clipping.

Rhinoceros 8 | Rzuty sufitowe

Rzuty sufitowe

Rzuty sufitowe z odbiciem są idealne do pokazania orurowania, oświetlenia, wentylatorów, tryskaczy, kanałów, kasetonów, listew i innych elementów sufitu w taki sposób, jakby były odbiciem lustrzanym na podłodze.

Rhinoceros 8 | Bloki

Bloki

W większości modeli niektóre części są używane wielokrotnie. Na przykład okna, drzwi lub urządzenia. W przypadku tych obiektów należy użyć bloków. Blok to zestaw obiektów powiązanych ze sobą nazwą.

Rhinoceros 8 | Mesh Booleans

Mesh Booleans

Możliwość przycinania, łączenia, odejmowania i dzielenia geometrii siatki ma kluczowe znaczenie podczas pracy z modelami, które mogą pochodzić z wielu źródeł.

Rhinoceros 8 | Skrypty

Skrypty

Całkowicie nowy edytor dla Python 3 i C#, w Rhino i Grasshopper.

Rhinoceros 8 | Code-Driven File IO

Code-Driven File IO

Możliwość odczytu i zapisu plików w dowolnym formacie obsługiwanym przez Rhino całkowicie za pomocą kodu.

Rhinoceros 8 | rhino3dm Rendering Assets

rhino3dm Rendering Assets

Odczyt i zapis zasobów renderowania z openNURBS lub rhino3dm. Oznacza to bezpośredni dostęp do informacji o renderowaniu bez potrzeby korzystania z Rhino.

Rhinoceros 8 | .NET 7

.NET 7

Ukierunkowanie na Microsoft .NET 7 zarówno w systemie Windows, jak i Rhino dla komputerów Mac. Rhino 8 korzysta z otwartego środowiska .NET Core Runtime do uruchamiania kodu .NET. Przynosi to pewną poprawę wydajności.

Rhinoceros 8 | RhinoCommon

RhinoCommon

Nowe interfejsy API dla Shrinkwrap, Flair, Code-Driven File IO i nie tylko...

Uproszczone modelowanie

Rhino 8 odblokowuje nowe przepływy pracy modelowania - takie jak PushPull - i dodaje intuicyjne nowe funkcje do Gumball, Automatic CPlanes i Insert.

Przycinanie i sekcjonowanie

Szereg ulepszeń w zakresie przycinania i przekrojów. Style sekcji do tworzenia szczegółów sekcji modelu. Selektywne przycinanie i głębia podglądu. Dynamiczne rysunki wektorowe. Używanie widoków płaszczyzn przycinania w układach 2D. Wycinanie przekrojów na potrzeby produkcji.


Polecane produkty